Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Telemark og Vestfold Faglige Forum

TVFF ble stiftet xx. xx 20xx, TelemarkFF ble stiftet  21.02.1979, VestfoldFF ble stiftet 09.11.1977.

 • Leder og styre

  Leder:

  Pål Christian Ofstad

   

  Kasserer:
  NN

   

  Sekretær:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

 • Vårmøter

  17 og 18 april 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Høstmøter

  10.desember 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Spørsmål og svar

  Venter på dokumenter fra TVFF.

 • Dokumenter

  Venter på dokumenter fra TVFF.

 • Årsberetninger

 • Historien om forumet

  Venter på notat fra TVFF.

 • Medlemmer

  Venter på liste fra TVFF.

VALG

Det er valg igjen, send inn forslag til valgkomitéen.

 

DSB TRØ

Send inn spørsmål til styret.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock