Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Troms Faglig Forum

TFF ble stiftet 7. februar 1978.

TFF

Leder og styre

Leder:

Terje Storlien

 

Kasserer:
Nils Roar Tobiassen

 

Sekretær:

Gjermund Aas

 

Styremedlem:

Kjetil Hansen

 

Vara Styremedlem:

Lars Brattset

 

Revisor 1:

Paul Sørensen

 

Revisor 2:

Børge Olsen

 

Valgkomité:

Torfinn Storelv

 

Valgkomité:

Oddmund Martinussen

Spørsmål og svar

Se under vår og høstmøter.

Dokumenter

Se under vår og høstmøter.

Årsberetninger

Se under vår og høstmøter.

Historien om forumet

Tirsdag 7. februar 1978 ble det holdt konstituerende møte i Troms Kontrolltekniske Forum på Bardu Motorhotell. Fra de tre elverkene i Troms fylke møtte 35 mann fra Det stedelige el-tilsyn.

 

Fra NVE møtte fagsjef Alf Johansen og overing. Lars B. Grøn.

Fra Elektrisitetstilsnynet 6. distrikt møtte overing. Arne Henriksen, Overing. Terje Mikalsen og avd. ing. Tor Solskinnsbakk.

 

NEVF var representert med overinspektør Willy Kjone fra Nes Komm.elverk.

Medlemmer

Se under vår og høstmøter.

HØSTMØTE 2017

Neste møte er 7 og 8 november.

VALG

Det er valg igjen, send inn forslag til valgkomitéen.

 

DSB TRN

DSB TRN meldte frafall

Svarene på spørsmålene som var sendt inn var ikke kvalitetssikret...

Spenningskvalitet

Strømtrekk til LED pærer gir mye 3. og 5. harmoniske. Kan komme krav i norm?

Måleinstrumenter

Ole Myrvold fra ELMA informerte om instrumenter med sann RMS og Cat krav.

PROSJEKTER

Willy Johansen orienterte om DLE skolen der Energi Norge stod for fremdriften

DLE-Konf 2012

Willy Johansen orienterte også om DLE konferansen som hadde intressante temaer

Sluttkontrollskolen

Trond Kristofersen holdt

en orienterering om opplæringstilbud de hadde.

HØSTMØTE

Det er ønskelig at medlemmene sender inn forslag på hva som ønskes tatt opp / diskutert på fremtidige møter.

STED

Kom med forslag til sted for de neste møtene...

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock