TFF

Historien om forumet

Tirsdag 7. februar 1978 ble det holdt konstituerende møte i Troms Kontrolltekniske Forum på Bardu Motorhotell. Fra de tre elverkene i Troms fylke møtte 35 mann fra Det stedelige el-tilsyn.

 

Fra NVE møtte fagsjef Alf Johansen og overing. Lars B. Grøn.

Fra Elektrisitetstilsnynet 6. distrikt møtte overing. Arne Henriksen, Overing. Terje Mikalsen og avd. ing. Tor Solskinnsbakk.

 

NEVF var representert med overinspektør Willy Kjone fra Nes Komm.elverk.

HØSTMØTE 2017

Neste møte er 7 og 8 november.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock