Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Sogn og Fjordane Faglege Forum

SFFF ble stiftet 30. april 1979.

HØSTMØTE 13 og 14 oktober 2014

Høstmøte 2014 for MRFF og SFFF  ble avholdt på Hotel Alexandra i Loen, tema var NEK 400:2014.

 • Leder og styre

  Leder:

  Arild John Horsevik

   

  Kasserer:
  NN

   

  Sekretær:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

 • Vårmøter

  venter på dok.

 • Høstmøter

  Venter på dok

 • Spørsmål og svar (nye: 1 dok)

 • Dokumenter

  Venter på dok fra SFFF.

 • Årsberetninger (nye: 1 dok)

 • Historien om forumet

  Venter på notat fra SFFF.

 • Medlemmer

  Venter på dok fra SFFF.

 vårmøte.

Avholdt VÅRMØTE 2014

VALG

Det er valg igjen, send inn forslag til valgkomitéen.

 

DSB TRV

Send inn spørsmål til styret.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock