HØSTMØTE 13 og 14 oktober 2014

Høstmøte 2014 for MRFF og SFFF  ble avholdt på Hotel Alexandra i Loen, tema var NEK 400:2014.

Spørsmål og svar (nye: 1 dok)

Årsberetninger (nye: 1 dok)

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock