Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Representantskapet i Faglig Forum

RepFF ble stiftet 22.juni 1978.

 • Leder og styre

  Leder:
  Fritz Andre Ramstad

   

  Kasserer:
  Pål Christian Ofstad

   

  Sekretær:
  Hans Georg Nesjø

   

  Styremedlem:
  Hugo Hansen

   

  Vara styremedlem:
  Marius Martinsen

   

  Revisor 1:
  Velges på årsmøte

   

  Revisor 2:
  Velges på årsmøte

   

  Valgkomité:
  Willy Johansen

 • Styremøter

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Årsmøter

 • Spørsmål og svar

 • Dokumenter

 • Årsberetninger

 • Historien om forumet

  Stiftelsen av
  Faglig forums representantskap

  22.juni 1978 ble det enigehet om å danne et Representantskap for det faglige forum. Første møte for Rep. FF ble avholdt 8.desember 1978.

   

  I 1978 ble det av Hedmark og Buskerud Faglige forum tatt iniativ til å danne et organ som kunne koordinere og være et bindeledd i denne faglige møteaktiviteten. Stiftelsesmøtet ble gjennomført 8. desember 1978 i NVEs lokaler i Oslo. Et viktig punkt var at Faglig foum skulle være "partipolitisk nøytralt".

   

  Formålet med representantskapet i faglig forum:

   

  De lokale faglig forumene kan i dette forum utveksle erfaringer om tema, innledere, opplegg for gjennomføring av de lokale faglig forumsmøtene. Faglig forum bør stille med deltagere i arbeidsgrupper nedsatt av DSB.

   

  DSB må delta fast på møtene i representantskapsmøtet i faglig forum. Vi bør tilrettelegge for kompetanseutvikling og påvirke bransjeorganisasjonene slik at tilbud om opplæring/ kursing blir tilpasset bransjens opplæringsbehov.

 • Medlemmer

  Se forumskart.

 • Representantskapet

  Representantskapet i Faglig forum har til hver tid en styringsgruppe som legger til rette for representantskapets aktivitet.

   

  Styrets viktigste arbeidsoppgaver er å legge til rette for gjennomføring av representantskapsmøter, videreformidle informasjon, legge til rette for menings utvikling mellom de fylkesvise faglige forumene og representere Faglig forum i forum
  og utvalg.

   

  Styrets sammensetning i dag

  består av:
  Leder, kasserer, sekretær, styremedlem og vara styremedlem.

Kurs

Vi hjelper gjerne med å sette opp kurs for ditt lokale faglige forum...

Påmelding

Meld deg på årets årsmøte ta kontakt med styret lokalt eller RepFF.

Innspill

Gi OSS tips eller tema som kan tas med i våre møter og i DLE-forumet til DSB.

DSB

DSB kommer og bringer opp aktuelle saker og svarer på innsendte spørsmål/tema.

Boligmappa

DLE-skolen

Vi ønsker å se hva boligmappa kan gjøre for DLE hverdagen mtp dokumentasjon.

Hva er status og hva er erfaringene så langt...

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock