Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Trøndelag Faglige Forum

TFF ble stiftet 6.april 2016. STFF ble stiftet 17. januar 1978. NTFF ble stiftet 15.desember 1986.

Leder

Leder:

Hans Georg Nesjø

hans.nesjo@tronderenergi.no
Mob:  91 11 21 98

 

 

Vårmøter

xx xx xxxx 2013

xx xx xxxx 2012

09 juni 2011

xx xx xxxx 2010

09 og 10 februar 2009

Høstmøter

xx xx xxxx 2013

xx xx xxxx 2012

xx xx xxxx 2011

08 og 09 september 2010

26 og 27 oktober 2009

Spørsmål og svar

Historien om forumet

NTFF ble stiftet i 15.12.1986. Medlemmene var fra NTE, Grong gruver, Meråker Næringspark, Fosdalen Bergverk og Norske Skog.

 

Medlemstallet pr. 01.01.2010 var 23, derav 22 fra NTE NETT AS og 1 fra Norske Skog, Skogn.

 

Nord-Trøndelag Faglig forum har de senere år hatt ett meget godt samarbeid med Sør-Trøndelag Faglige forum om gjennomføring av medlemsmøter

VÅRMØTE

Årets vårmøte ble avholdt sammen med STFF.

STED

Send inn forslag til sted og tema/kurs for de neste møtene til styret.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock