Historien om forumet

Nordland faglige forum kom noe sent på banen med å danne eget forum for tilsynspersonell. Behovet for en felles plattform var imidlertid sterkt tilstede, og signaler fra allerrede etablerte fora ble nok det som førte oss inn i en forberedende periode.

Tavlenorm/overspenningsvern

Høstmøte 22. - 23. november 2016

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock