Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Nordland Faglig Forum

NFF, ble stiftet i 17.11.1980

Tavlenorm/overspenningsvern

Høstmøte 22. - 23. november 2016

VALG

Roger Randulf fra Nordlandsnett AS ble valgt til ny leder for NFF på årets vårmøte.

Landbruk

Erling Nygård fra KMH Elektro holdt kurs i landbruksinstallasjoner.

NEK 399

Erling Nygård fra KMH Elektro gjennomgikk høringsutkastet til
NEK 399.

VÅRMØTE

Det ble oppdaget at det benyttes stikkontakter som ikke er godkjent for mer en 10A.

VÅRMØTE

Måling og verifikasjon av elektriske anlegg basert på NEK 400 Del 6.

Erling Nygård fra KMH Elektro var kursholder.

VÅRMØTE

Jon Helge Vaeng  orienterte om koordinert tilsyn og planer for tilsyn fremover.

MØTER

Det er ønskelig at medlemmene sender inn forslag på hva som ønskes tatt opp / diskutert på fremtidige møter.

STED

Send inn forslag til sted for møter.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock