Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Møre og Romsdal Faglig Forum

MRFF ble stiftet 20. november 1978.

HØSTMØTE 21 og 22 oktober 2015

Høstmøte 2015 for MRFF ble avholdt på Quality Hotel Grand Kristiansund, tema var Repetisjonskurs for DLE/Sakkyndige

Høstmøte 2014 for MRFF og SFFF  ble avholdt på Hotel Alexandra i Loen, tema var NEK 400:2014.

MRFF

Det ble et lærerikt og vellykket kurs.

Ex-kurs 25 og 26 februar 2014

Kurs i EX-Installasjoner

av Torkel Arv Haugen

fra Ingeniørene Andersen og Askjem AS

Leder

Leder:

Lene Strøm

 

Sekretær:

Rolf M Hansen

Vårmøter

 18 april 2013

xx xx xxxx 2012

xx xx xxxx 2011

xx xx xxxx 2010

xx xx xxxx 2009

Høstmøter

12 og 13 november 2013

28 og 29 november 2012

xx xx xxxx 2011

xx xx xxxx 2010

xx xx xxxx 2009

Spørsmål og svar

xx xx xxxx 2013

xx xx xxxx 2012

xx xx xxxx 2011

xx xx xxxx 2010

xx xx xxxx 2009

Årsberetninger (1 nye dok)

2015

2014

2013

2012

 

 

Historien om forumet

Møre og Romsdal Faglig Forum, MRFF, ble stiftet i 20.11.1978.

 

Det første møte ble avholdt på ærverdige Grand Hotell i Ålesund den 20.november 1978. Interessen for møtet var stor og hele 43 personer fra 16 e-verk var møtt fram.

 

Historien om FF.

Medlemmer

 

 

VALG

Send inn forslag til valgkomitéen...

DSB TRM

Send inn spørsmål til DSB TRM for neste møte.

Tavlenormen

Hans-Petter Nybakk fra Eaton holdt kurs i den nye tavlenonrmen.

Offentlige tjenestemenn

Er peroner som utøver DLE/myndighets-  oppgaver, offentlige tjenestemenn?
Nei, sier DSB TRM.

NEK 400:2014

Harald Aasen har avholdt kurs 13 oktober 2014 i Loen.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock