Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Møre og Romsdal Faglig Forum

MRFF ble stiftet 20. november 1978.

HØSTMØTE 21 og 22 oktober 2015

Høstmøte 2015 for MRFF ble avholdt på Quality Hotel Grand Kristiansund, tema var Repetisjonskurs for DLE/Sakkyndige

Høstmøte 2014 for MRFF og SFFF  ble avholdt på Hotel Alexandra i Loen, tema var NEK 400:2014.

MRFF

Det ble et lærerikt og vellykket kurs.

Ex-kurs 25 og 26 februar 2014

Kurs i EX-Installasjoner

av Torkel Arv Haugen

fra Ingeniørene Andersen og Askjem AS

 • Leder og styre

  Leder:

  Fritz Andre Ramstad

   

  Nestleder:

  Tarjei Kulø

   

  Kasserer:
  Johannes Huse

   

  Sekretær:

  Marta Eunice Pérez

   

  Styremedlem:

  Oddmund Eikrem

   

  1.Vara:

  Torgeir Havnegjerde

   

  2.Vara:

  Britt Pedersen

   

  Revisor 1:

  Olav Sæbjørnsen

   

  Revisor 2:

  Øystein Nilsen

   

  Valgkomité:

  Roar Valdal

  Kjetil Alnæs

  Stig Talgø

 • Vårmøter

   18 april 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Høstmøter

  12 og 13 november 2013

  28 og 29 november 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Spørsmål og svar

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Dokumenter

 • Årsberetninger (1 nye dok)

 • Historien om forumet

  Møre og Romsdal Faglig Forum, MRFF, ble stiftet i 20.11.1978.

   

  Det første møte ble avholdt på ærverdige Grand Hotell i Ålesund den 20.november 1978. Interessen for møtet var stor og hele 43 personer fra 16 e-verk var møtt fram.

   

  Historien om FF.

 • Medlemmer

  Strøm Lene

  Nasvik Magne

  Sæbjørnsen Olav

  Farstadvoll  Magne

  Ramstad Fritz Andre

  Hansen Rolf M.

  Naastad Kristine P.

  Sandnes Jon Magne B.

  Kulø Tarjei

  Pérez Marta Eunice

  Valdal Roar

  Muldal Asbjørn

  Åkre Jarle

  Teige Frode

  Veddegjerde Johan

  Nilsen Øystein

  Sandanger Paul

  Torset Terje

  Vinje Lars Henning

  Eikrem Oddmund

  Havnegjerde Torgeir

  Sunde Lasse

  Pedersen Britt

  Mork Ingmar

  Wærness Dagfinn

  Alnæs Kjetil

  Huse Johannes

  Helsem Knut Jarle

  Mørk Tom Arne

  Vaagbø Jarle

  Geir E Settemsdal

  Talgø Stig

  Hans Magne Muren

  Hovdenak Arve

  Øvrebø Per

  Hjorthol Halvard

  Knutsen Alf

   

Tavlenormen

Hans-Petter Nybakk fra Eaton holdt kurs i den nye tavlenonrmen.

DSB TRM

Send inn spørsmål til DSB TRM for neste møte.

VALG

Det er valg igjen, send inn forslag til valgkomitéen:

Roar Valdal

Kjetil Alnæs

Stig Talgø

NEK 400:2014

Harald Aasen har avholdt kurs 13 oktober 2014 i Loen.

Offentlige tjenestemenn

Er peroner som utøver DLE/myndighets-  oppgaver, offentlige tjenestemenn?
Nei, sier DSB TRM.

Rica Seilet Hotel Molde

VÅRMØTE 18 april 2013

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock