Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Hedmark og Oppland Faglig Forum

HOFF ble stiftet 20xx. HFF ble stiftet i mai 1977, OFF ble stiftet 20.oktober 1978.

HOFF

Forumsmøte 10.november 2015

HØSTMØTE 19.november 2013

FEK
Spørsmål & Svar

Klikk her for

NEK 439:2013

Norsk Skogmuseum i Elverum

VÅRMØTE 22 mai 2012

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock