Historien til Faglig forum

Gjennom hele 60-tallet var flere personer aktive med å prøve å legge til rette for å arrangere kontrollørkurs for de ansatte i tilsynsavdelingene på elverkene. I 1969 ble det satt ned et utvalg med representanter fra NEKF; Eltilsynets 3. distrikt og NEMKO som skulle utarbeide et ukeskurs.

 

Prøvekurset var klart i nov. 1971. Foreleserne på disse kursene ble fort klar over at tema elsikkerhet var så omfattende at spørsmålet om et trinn 2. kurs ble reist. I juni- 1975 ble første trinn 2 kurs gjennomført. På denne tiden var i alt 800 - 900 personer engasjert i DSE (Det stedlige tilsyn) arbeid i Norge.

 

Under ett av disse kursene i Gratangen i Troms i 1972 ble det debattert om behovet for å arrangere møter med tilsynspersonell som deltagere. Disse møtene måtte inneholde godt faglig stoff og gode foredragsholdere. Alf Johansen fra ET (Eltilsynet) uttalte at de ville bidra med alt de hadde av dyktige fagfolk.

 

Neste steg var at elverkenes ledelser godkjente en slik møtevirksomhet for sine medarbeidere i tilsynsavdelingene. Det første faglig forum som ble stiftet var Østfold i 1973. Så ble totalt 19 fylkesvise faglig forum stiftet frem til 1986 med Nord-Trøndelag som det siste.

 

De senere år har mange faglig forum slått seg sammen slik at vi i dag har 12 stk. Antall medarbeidere i DLE i dag er mellom 350 - 400 stk.

Kilde: Faglig forum for Det Stedlige tilsyn ved Willy Kjone
Bok ble utgitt 1998

ØKONOMI

Faglig forum bidrar til å holde kostnaden nede ved å holde kurs lokalt for alle medlemmer.

DSB

Faglig forum er en arena for DSB til å informere alle medlemmene om  nyheter og endringer.

BRANN

Faglig forum informerer om siste nytt innen brannutredningsgrupper

KONTROLL

Faglig forum jobber for å få til et mest mulig likt tilsyn i hele Norge.

 

 

ERFARINGER

Faglig forum vektlegger at medlemmenes erfaringer med tilsyn blir utvekslet til alle medlemmene.

NETTVERK

Faglig forum er stedet for å bygge nettverk og møte likesinnede kollegaer.

 

KURS

Faglig forum har lang erfaring med å avholde og legge tilrette for ulike kurs og opplæring.

SPØRSMÅL

Faglig forum tar opp en rekke faglige spørsmål til DSB, som tas opp i plenum.

TEMA

Faglig forum ønsker at DU sender inn forslag til tema som vi kan bruke på neste samling.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock