Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Finnmark Faglig Forum

FFF ble stiftet 1979.

FFF

HØSTMØTE 2013

Dag 1: Tema fra ulike DLE/e-verk
Dag 2: Kurs i NEK.

Send påmelding til styret.

 • Leder og styre

  Leder:

  Johnny Berg

   

  Kasserer:
  NN

   

  Sekretær:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

 • Vårmøter

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  14 til 16 april 2010

   

 • Høstmøter

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  09 og 10 november 2010

 • Spørsmål og svar

  Se vår og høstmøter.

 • Dokumenter

  Venter på dokumenter fra FFF.

 • Årsberetninger

  Venter på dokumenter fra FFF.

 • Historien om forumet

  Venter på tekst fra FFF.

 • Medlemmer

  Venter på dokumenter fra FFF.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock