FFF

HØSTMØTE 2013

Dag 1: Tema fra ulike DLE/e-verk
Dag 2: Kurs i NEK.

Send påmelding til styret.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock