Det var ingen møter for 2016 i regi av FFØ.

FFØ er en felles samling for ledere av DLE og Sakkyndige kontrollselskap.
I møtene avklarer man behov for felles samlinger/løsninger.

 

I ca 2011 ble det avholdt et møte blant ledere for DLE og SKS.

FFØ har ingen felles møter/samlinger for elsikkerhetsingeniørene (DLE/SKS).

 

Leder/Koordinator for FFØ er Marius Martinsen, DLE ved Hafslund Nett AS.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock