Faglig forum er en sammenslutning for medarbeidere som jobber med elsikkerhetsarbeid og som utøver tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i og for landets nettselskaper.

Buskerud Faglige Forum

BFF ble stiftet 27.11.1974

BFF

HØSTMØTE

Send inn forslag til sted for neste høstmøte til BFF.

 • Leder og styre

  Leder:

  Tor Erling Smedberg

   

  Kasserer:
  NN

   

  Sekretær:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Styremedlem:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Revisor:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

   

  Valgkomité:

  NN

 • Vårmøter

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Høstmøter

  xx xx xxxx 2013

  xx xx xxxx 2012

  xx xx xxxx 2011

  xx xx xxxx 2010

  xx xx xxxx 2009

 • Spørsmål og svar

  Venter på notat fra BFF.

 • Dokumenter

  Venter på dokumenter fra BFF.

 • Årsberetninger

  Venter på notat fra BFF.

 • Historien om forumet

  Venter på notat fra BFF.

 • Medlemmer

  Venter på liste fra BFF.

Sted Hotell vårmøte...

VÅRMØTE

VALG

Det er valg igjen, send inn forslag til valgkomitéen.

 

DSB TRØ

Send inn spørsmål til styret.

Websidene og logo er utviklet/designet av Fritz Andre Ramstad
i samråd med styret i Representantskapet for Faglig Forum.
Kontakt pr e-post.

Bilder er lisensiert i fra Adobe Stock